Đang tải Sự kiện

« Tất cả !trpst#/trp-gettext>

  • ày đã vượt qua.

Neary cho Chiến dịch ảo Omaha Khởi động!

Tháng Mười Hai 9, 2020 @ 2:00 chiều - 2:30 chiều CST

Tham gia cùng RJ Neary và Đồng Chủ tịch Chiến dịch của anh ấy - cựu Thị trưởng Mike Fahey và Andy Holland - trên 9 tháng 12 lúc 2 giờ chiều khi họ bắt đầu chiến dịch tranh cử Thị trưởng của Omaha! Do các trường hợp COVID-19 gia tăng trên khắp Omaha, cuộc họp báo sẽ được tổ chức trên Zoom:

https://us02web.zoom.us/j/8054687741.   

Chi tiết

Ngày:
Tháng Mười Hai 9, 2020
Thời gian:
2:00 chiều - 2:30 chiều CST
Danh mục Biến cố: