Đang tải Sự kiện

« Tất cả !trpst#/trp-gettext>

  • ày đã vượt qua.

Phone Bank for Dems: 100,000 Calls Across Nebraska

Tháng Mười 18, 2020 @ 5:00 chiều - 8:00 chiều CDT

Help us call voters during this week of action. We will provide training and lists. More details to come.

Sign up here:

https://www.mobilize.us/nebdems/event/308451/  


Chi tiết

Ngày:
Tháng Mười 18, 2020
Thời gian:
5:00 chiều - 8:00 chiều CDT
Danh mục Biến cố: