Đang tải Sự kiện

« Tất cả !trpst#/trp-gettext>

  • ày đã vượt qua.

Ngân hàng qua điện thoại, Canvassing, Hustle, Cam kết trong khuôn viên trường đại học, và tình nguyện

Tháng Một 12, 2019 @ 11:00 sáng - 1:00 chiều CST

11 giờ sáng - 1 giờ chiều theo giờ CT tại Văn phòng NDP, 2505 North 24th Street Suite 216, Omaha, NE
Đăng ký

Chi tiết

Ngày:
Tháng Một 12, 2019
Thời gian:
11:00 sáng - 1:00 chiều CST
Danh mục Biến cố: