Huấn luyện đội trưởng năm 2019

Chương trình đào tạo Đội trưởng Khối năm 2019 đầu tiên của chúng tôi tập trung vào việc đưa mọi người trở lại với guồng quay của mọi thứ. 5:30 chiều CT (chỉ trên FB trực tiếp)

"Tất cả tay trên bộ bài"

Đặc biệt 'All Hands On Deck' với các Đội trưởng Khối trên toàn tiểu bang đến Lincoln để giúp giành chiến thắng trong cuộc bầu cử thành phố. 11 giờ sáng - 1 giờ chiều CT Đăng ký

Đào tạo đội trưởng khối: Hướng đến năm 2020, Khảo sát vấn đề tại các cửa

Chúng tôi đang thực hiện khóa đào tạo Đội trưởng khối này vào lúc 1 giờ chiều MT (2 giờ chiều giờ CT) vào ngày 29 tháng 6 tại cuộc họp SCC của chúng tôi ở Scottsbluff, nhưng chúng tôi cũng sẽ phát trực tiếp quá trình truy tìm trên trang Facebook của chúng tôi nếu bạn không thể tham dự.