Thông cáo báo chí: McKesson của NDP được bổ nhiệm vào Nhóm 80 đại sứ cấp hai của phụ nữ để lãnh đạo các phong trào bình đẳng giới tại địa phương ở các thành phố trên toàn quốc 

Precious McKesson của NDP đã được vinh danh hôm thứ Ba với tư cách là thành viên của nhóm Đại sứ thứ hai của Phụ nữ Hoa Kỳ như một phần của chương trình mới nhằm đào tạo và trang bị cho phụ nữ hành động vì bình đẳng giới trong cộng đồng của họ.

Tám mươi Đại sứ, đại diện cho bốn mươi tiểu bang trên khắp Hoa Kỳ, đã được nhận vào chương trình một năm. Chương trình Đại sứ là cơ hội dành cho các nhà lãnh đạo hiện tại và tương lai đam mê cải thiện bình đẳng giới, bất kể nền tảng hay kinh nghiệm trước đây của họ.

McKesson là Giám đốc khu vực bầu cử của NDP và là chủ tịch Black Caucus của đảng.

Tôi rất vui mừng được trở thành một phần của tổ chức tuyệt vời này và đại diện cho Nebraska,” McKesson nói. “Trong năm tới, tôi sẽ tập trung làm việc với các cộng đồng và tổ chức hướng tới bình đẳng giới.”

Các đại sứ đại diện cho các thành phố và tiểu bang trên khắp Hoa Kỳ và làm việc với nhân viên USOW để tập hợp nhiều bên liên quan trong cộng đồng của họ quan tâm đến việc đạt được #StateofWomen đoàn kết hơn.

Trong vai trò mới của mình, các Đại sứ sẽ xây dựng và hỗ trợ liên minh với các nhà lãnh đạo cộng đồng, tổ chức và các nhà hoạt động đồng nghiệp đang nỗ lực hướng tới bình đẳng giới trong cộng đồng của họ cũng như khuếch đại công việc đang diễn ra trong cộng đồng của họ thông qua các kênh quốc gia của USOW.

Nhóm thứ hai được mở rộng là nhờ công việc đáng kinh ngạc của lớp Đại sứ USOW đầu tiên. 

Từ việc thúc đẩy Ủy ban Thành phố Tallahassee áp dụng ngôn ngữ trung lập về giới tính trong điều lệ thành phố đến việc hỗ trợ ra mắt Ủy ban Quận Sacramento về Tình trạng Phụ nữ và Trẻ em gái, các Đại sứ USOW đang khích lệ các cộng đồng trên khắp đất nước. 

“Tại USOW, chúng tôi nhận ra rằng các nhà tổ chức địa phương đã dẫn đầu các phong trào bình đẳng giới trong cộng đồng của họ. Mục tiêu của chúng tôi là khuếch đại công việc phi thường của những nhà hoạt động này bằng cách cung cấp cho họ các công cụ, quyền truy cập và kết nối cần thiết để tạo ra sự thay đổi,” Jordan Brooks, Giám đốc Điều hành của Liên bang Phụ nữ cho biết. “Chúng tôi tin rằng khi những người hiểu rõ nhất về cộng đồng của họ được hỗ trợ trong nỗ lực tạo ra sự thay đổi, thì chúng ta có thể đạt được những bước tiến lớn trong cuộc đấu tranh vì bình đẳng giới.”

Trong suốt cả năm, Hợp chủng quốc Phụ nữ sẽ tổ chức các buổi đào tạo cho Đại sứ về các kỹ năng tổ chức chính, cung cấp hỗ trợ chiến lược thực hành cho các dự án và kết nối họ với các chuyên gia và nhà tổ chức kỳ cựu để được hướng dẫn và cố vấn.

###

Thích bài viết này?