Thông cáo báo chí: Chủ tịch Nebraska Democratic Party Trả lời Thông điệp Liên bang của Tổng thống Biden

Ghế Nebraska Democratic Party đáp ứng
tới Tổng thống Biden Thông điệp Liên bang

Phản hồi về Tình trạng Liên bang từ Chủ tịch Nebraska Democratic Party Jane Kleeb:

Tổng thống Biden có thể mãi mãi được gọi là 'Jobs Biden' kể từ thời điểm này trở đi. Mức tăng trưởng việc làm lịch sử đang diễn ra dưới thời Biden hoàn toàn trái ngược với nền kinh tế của chúng ta dưới thời Trump.

Đảng Dân chủ đang cung cấp các công việc Made in the USA từ năng lượng sạch trên khắp Nebraska, đến sản xuất chất bán dẫn và thép ở Trung Tây. Việc làm thực tế và sản phẩm thực sự từng được xuất khẩu giờ đang được sản xuất trên khắp nước Mỹ.

Trong khi các đảng viên Cộng hòa như Hạ nghị sĩ Flood và Thượng nghị sĩ Ricketts tập trung vào các cuộc chiến văn hóa, thì các đảng viên Đảng Dân chủ lại tập trung vào việc bỏ tiền vào túi của người dân Nebraska. Nebraska đã nhận được $1,04 tỷ từ Kế hoạch Giải cứu Hoa Kỳ do chính quyền Biden thông qua – một dự luật mà Hạ nghị sĩ Bacon gọi là “dự luật COVID đảng phái.”

Đảng Dân chủ tin vào việc xây dựng nền kinh tế từ dưới lên và từ giữa ra ngoài. Các đảng viên Cộng hòa, bao gồm cả Don Bacon, được cho là muốn tăng tuổi hưởng An sinh xã hội trong khi họ bảo vệ tầng lớp Tỷ phú. Pres. Biden đã nói rõ rằng ông sẽ hoàn thành công việc để bảo vệ các chương trình quan trọng của tầng lớp trung lưu như An sinh xã hội và Chăm sóc sức khỏe đồng thời khiến các Tỷ phú phải trả phần công bằng của họ.

Pres. Biden tiếp tục hàn gắn linh hồn của đất nước chúng ta, điều đã thể hiện rõ ràng trong Thông điệp Liên bang. Các đảng viên Đảng Dân chủ Nebraska đã sẵn sàng hoàn thành công việc với Pres. Biden.

###

Thích bài viết này?