Thông cáo báo chí: Chủ tịch NDP Jane Kleeb tuyên bố về chuyến thăm Omaha của Donald Trump Jr.

“Người dân Nebrask đã chán ngấy với 4 năm lãnh đạo thất bại và hỗn loạn của Donald Trump. Các cuộc tấn công đảng phái tuyệt vọng từ Trump Jr không thể phân tâm khỏi các cuộc tấn công của cha anh ấy vào chăm sóc sức khỏe, điều này sẽ khiến những người Nebraskans với các tình trạng sẵn có gặp rủi ro giống như các trường hợp COVID một lần nữa tăng lên mức nguy hiểm ở bang của chúng tôi. ”

 

Thích bài viết này?