Tuyên bố của NDP về các phán quyết của Tòa án tối cao về việc loại bỏ hành động khẳng định, phân biệt đối xử LGBTQ và từ chối xóa nợ cho sinh viên

Tuyên bố Nebraska Democratic Party liên quan đến các phán quyết của Tòa án tối cao về việc loại bỏ hành động khẳng định, phân biệt đối xử LGBTQ và từ chối xóa nợ cho sinh viên

LINCOLN, NE – Nebraska Democratic Party đưa ra tuyên bố sau đây về các Phán quyết của Tòa án Tối cao gần đây:

Chủ tịch Nebraska Democratic Party Jane Kleeb:

“Tòa án Tối cao đang thực hiện chương trình nghị sự cực hữu mà các nhà tài trợ chính đã chi trả trong vài thập kỷ qua. Tòa án đã trở thành nơi mà các nhà tài trợ lớn có thể đưa các thẩm phán đi nghỉ hàng triệu đô la để đổi lấy các phán quyết cấp tiến. Đã qua rồi cái thời mà công dân có thể dựa vào Tòa án Tối cao để đưa ra công lý cho tất cả mọi người. Thay vào đó, chúng tôi nhận được phán quyết cho một số ít ở trên cùng. Người Mỹ phấn đấu vì tự do và công lý cho tất cả mọi người. Người Mỹ phấn đấu để tự do trở thành giá trị cơ bản của đất nước chúng ta. Các quyết định đang được đưa ra bởi tòa án cao nhất ở quốc gia của chúng ta nhằm thực thi sự phân biệt đối xử và gia tăng các rào cản đối với một sân chơi bình đẳng. Đối với các cộng đồng của chúng tôi bị ảnh hưởng trực tiếp bởi các phán quyết này, chúng tôi sát cánh cùng bạn. Đảng cấp bang của chúng tôi cam kết bầu thêm nhiều đảng viên Đảng Dân chủ, những người sẽ bảo vệ tự do, công lý và tự do cho TẤT CẢ người Mỹ và chúng tôi yêu cầu tất cả người dân Nebraska tham gia cùng chúng tôi. Thay đổi chỉ đến khi chúng ta hành động cùng nhau.”

 

###

Thích bài viết này?