Vào ngày kỷ niệm đầu tiên, Luật Cơ sở hạ tầng Lưỡng đảng của Tổng thống Biden được ban hành ở Nebraska

Hôm nay đánh dấu tròn một năm ngày Tổng thống Biden thực hiện điều mà Trump và các đảng viên Đảng Cộng hòa đã hứa trong nhiều năm nhưng không thực hiện được – ký kết Luật Cơ sở hạ tầng lưỡng đảng đang thực hiện các khoản đầu tư có một không hai trong thế hệ vào đường sá, cầu cống, đường sắt, cảng biển của quốc gia chúng ta. sân bay, hệ thống nước, và internet tốc độ cao.

Chính quyền Biden-Harris đã bắt đầu triển khai Luật Cơ sở hạ tầng lưỡng đảng và nó đã mang lại kết quả cho người dân Nebraska.

Cho đến nay, $1,2 tỷ trong quỹ tài trợ cho Luật Cơ sở hạ tầng lưỡng đảng đã được công bố và đang được chuyển đến Nebraska với hơn 110 dự án cụ thể được xác định để tài trợ. Kể từ khi Luật Cơ sở hạ tầng lưỡng đảng được thông qua, Nebraska sẽ nhận được hơn $988 triệu cho giao thông để đầu tư vào đường, cầu, phương tiện công cộng, cảng và sân bay và hơn $75 triệu cho nước sạch.

Và, tính đến hôm nay, hơn 58.000 hộ gia đình trên toàn tiểu bang đang nhận được internet giá cả phải chăng do Luật Cơ sở hạ tầng Lưỡng đảng. Nhiều dự án khác sẽ được thêm vào trong những tháng tới, khi các cơ hội tài trợ trở thành giải thưởng tài trợ và khi các quỹ công thức trở thành các dự án cụ thể.

Bằng cách tiếp cận các cộng đồng trên khắp Nebraska – bao gồm các cộng đồng nông thôn và các nhóm dân số trước đây chưa được phục vụ đầy đủ – luật pháp đưa ra các khoản đầu tư quan trọng nhằm cải thiện cuộc sống cho người dân Nebraska và định vị bang để thành công.

ĐỌC THÊM.

Thích bài viết này?