Tuyên bố của các Viên chức NDP, Đảng viên Đảng Dân chủ Stonewall, Đảng viên Đảng Dân chủ Thế tục và Đảng viên Đảng Dân chủ Trẻ Nebraska

 

ĐỂ PHÁT HÀNH NGAY LẬP TỨC

ngày 15 tháng 7, 2023
Liên hệ: Jose Flores, Jr., Giám đốc Truyền thông
 jose@nebraskademocrats.org

***Thông cáo báo chí về tin tức Nebraska Democratic Party ngày 15-7-2023***

Tuyên bố của các Viên chức NDP, Đảng viên Đảng Dân chủ Stonewall, Đảng viên Đảng Dân chủ Thế tục và Đảng viên Đảng Dân chủ Trẻ Nebraska

LINCOLN, NE – Nebraska Democratic Party, Đảng Dân chủ Stonewall, Đảng viên Đảng Dân chủ Thế tục và Đảng viên Đảng Dân chủ Trẻ Nebraska đã đưa ra câu trả lời sau đây đối với những lo ngại xung quanh lá phiếu của Thượng nghị sĩ Mike McDonnell trong phiên họp lập pháp vừa qua:

Chúng tôi tôn vinh những Đảng viên Đảng Dân chủ và Đảng viên Độc lập đã đứng lên đấu tranh cho quyền tự do sinh sản của chúng ta và nhân quyền của cộng đồng LGBTQ–Senators Blood, Bostar, Cavanaugh, Cavanaugh, Conrad, Day, DeBoer, Dungan, Fredrickson, Hunt, McKinney, Raybould, Vargas, Walz, Wayne và Wishart. 

Lá phiếu của Thượng nghị sĩ McDonnell chống lại quyền sinh sản và cộng đồng chuyển giới đi ngược lại chính giá trị cốt lõi của chúng ta với tư cách là Đảng viên Đảng Dân chủ. Chúng tôi bảo vệ mọi người. Đầu tiên và luôn luôn. 

Chúng ta sẽ không bao giờ hành động như những đảng viên Cộng hòa hạ bệ những người không hành động hoặc suy nghĩ giống họ. Chúng tôi sát cánh cùng cộng đồng LGBTQ, thanh niên chuyển giới và gia đình của họ khi họ đấu tranh cho sự tồn tại và tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe của mình. 

Chúng tôi có những cử tri trong đảng của mình là những người tiến bộ, ôn hòa và bảo thủ. Tất cả những cử tri này có thể có sự khác biệt và thỏa thuận với các khía cạnh khác nhau của nền tảng của chúng tôi. Chúng tôi là một đảng liên minh và chúng tôi ở đây để xây dựng cho các gia đình lao động trên toàn tiểu bang. Những người Nebraska thông minh, dũng cảm và mạnh mẽ trong các cộng đồng nông thôn và thành thị đã đứng lên và chọn trở thành Đảng viên Đảng Dân chủ.

Công việc của chúng tôi với tư cách là đảng Dân chủ gồm ba phần: thứ nhất, chúng tôi phải xây dựng cơ sở hạ tầng trên toàn tiểu bang để tổ chức quanh năm, thứ hai, chúng tôi xây dựng thương hiệu và thông điệp về những gì Đảng Dân chủ ủng hộ và thứ ba, chúng tôi bầu chọn các đảng viên Đảng Dân chủ. 

Đây là lời kêu gọi hành động tới tất cả các đảng viên Đảng Dân chủ để giúp đảng của chúng tôi tuyển dụng các ứng cử viên phản ánh các giá trị của chúng tôi. Hãy giúp chúng tôi gõ cửa để bầu cho các đảng viên Đảng Dân chủ. Và giúp chúng tôi xây dựng cơ sở hạ tầng của đảng. 

Chúng ta không thể dựa vào chênh lệch một phiếu bầu để ngăn chặn các dự luật cấp tiến mà Đảng Cộng hòa đang thúc đẩy cơ quan lập pháp tiểu bang. Chúng ta phải bầu chọn 20 thành viên Đảng Dân chủ và Độc lập vào năm 2024.

Các viên chức NDP và Đảng Dân chủ Stonewall cam kết thực hiện các hành động sau:

  • Chúng tôi sẽ tổ chức các cuộc họp tại tòa thị chính ở Omaha, Lincoln và vùng nông thôn Nebraska để lắng nghe ý kiến từ cộng đồng LGBTQ về những gì chúng tôi với tư cách là một đảng có thể làm tốt hơn và cách chúng tôi có thể làm việc cùng nhau để tuyển dụng và bầu chọn những đảng viên Đảng Dân chủ phản ánh các giá trị của chúng tôi. 
  • Chúng tôi sẽ xem xét ngôn ngữ trong các quy định của mình xung quanh các nguồn lực của đảng và đưa ra một thay đổi sẽ được bỏ phiếu tại Đại hội cấp Bang, làm rõ thời điểm và lý do đảng có thể giữ lại các nguồn lực từ các ứng cử viên hoặc quan chức được bầu.

###

Thích bài viết này?