Tuyên bố từ Native Caucus của NDP vào Ngày của người bản địa ở Nebraska

Nhóm người bản địa của Nebraska Democratic Party muốn ghi nhận và ủng hộ việc công nhận Ngày của người bản địa đã quá hạn từ lâu ở tiểu bang của chúng ta.

Ngày này là một bước quan trọng để nâng cao tiếng nói, kinh nghiệm và tầm nhìn của người Mỹ bản địa, các quốc gia bộ lạc và người bản địa ở Nebraska.

Hôm nay đánh dấu Ngày của Người bản địa chính thức đầu tiên ở Nebraska sau cuộc bỏ phiếu 43-0 ở đơn vị của chúng tôi để vượt qua LB848 vào mùa Xuân vừa qua. Bước tiến này để hòa nhập và phổ biến tích cực phân biệt chủng tộc ở tiểu bang của chúng tôi là đáng khen ngợi.

Native Caucus vẫn siêng năng và cống hiến để đưa vào lịch sử bộ lạc thổ dân Mỹ bản địa ở bang Nebraska một cách chính xác, chân thực và tích cực.

Để tôn vinh Ngày của người bản địa:

(1). Chúng tôi khuyến khích mỗi người trong số các bạn suy ngẫm về tầm quan trọng của ngày này trong cuộc sống, bộ tộc và / hoặc gia đình của bạn;

(2). Chúng tôi hỗ trợ các nỗ lực Đăng ký Cử tri trong và giữa các cộng đồng của chúng tôi và hoan nghênh bạn chia sẻ câu chuyện của mình; và,

(3). Chúng tôi muốn cảm ơn Nebraska Democratic Party vì sự hỗ trợ của nhóm Native Caucus và tiếng nói của chúng tôi trong Tiến trình Dân chủ.

Thích bài viết này?