Xem Bài phát biểu đầu tiên về Liên bang của Tổng thống Biden

Để xem trực tiếp bài phát biểu của State of the Union, hãy truy cập WH.gov/sotu. HOẶC theo dõi các luồng truyền thông xã hội chính thức của Nhà Trắng để biết bài phát biểu về Nhà nước Liên minh của Tổng thống Biden trên Thứ Ba, ngày 1 tháng Ba lúc 8 giờ tối, giờ CT / 7 giờ tối theo giờ MT

YouTube: Nhà nước đầu tiên của Tổng thống Biden của Liên minh
Twitter: @Nhà Trắng hoặc là @POTUS
Facebook: Nhà Trắng trên Facebook

Nguồn cấp dữ liệu của Nhà Trắng sẽ bao gồm diễn giải ASL về khả năng tiếp cận.

Thích bài viết này?