Chào mừng đến với Jane Kleeb, Chủ tịch Đảng của Tiểu bang mới

Jane Kleeb là một nhà tổ chức cấp cơ sở, người quản lý, nhà chiến lược chính trị và doanh nhân phi lợi nhuận giàu kinh nghiệm. Được PBS giới thiệu gần đây trong một bộ phim tên là “Gió xanh trên thảo nguyên đỏ,” Jane là một nhà lãnh đạo hiểu sâu sắc nhu cầu kết nối các vấn đề mà cộng đồng nông thôn và thành thị đang đối mặt với chính trị để giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử ở Nebraska. Jane Kleeb bắt đầu nhiệm kỳ Chủ tịch Nebraska Democratic Party vào tháng 12 năm 2016.

Thích bài viết này?