Đảng Quận Buffalo

Logo Đảng Quận

Đội ngũ lãnh đạo

  • John Turek – Chủ tịch
  • Sharon Hoffman – Phó Chủ tịch
  • William Wozniak – Thư ký
  • Joni Kuzma – Thủ quỹ

Quận Buffalo trên mạng xã hội

Về chúng tôi

Đảng Dân chủ Quận Buffalo (BCD) bao gồm Kearney, Pleasanton, Ravenna, Gibbon và Shelton. Trong hai năm qua, tổ chức đã tập hợp lại và rất bận rộn trong những ngày này. Chúng tôi có một nhóm thành viên tích cực và hơn 300 danh sách phân phối. Chúng tôi gặp nhau vào Thứ Hai của tuần thứ 3 trong tháng để khám phá các vấn đề hiện tại, giới thiệu các diễn giả cung cấp thông tin cũng như thúc đẩy các hoạt động và sự kiện nhằm nâng cao dân chủ. BCD có cam kết đổi mới nhằm tăng cường sự hiện diện của chúng tôi trên toàn quận bằng cách tham gia các sự kiện trong khu vực (ví dụ: Ngày Sinh viên Xanh & Vàng của UNK, Tháng 3 PRIDE), có một gian hàng tại Hội chợ Hạt Buffalo và quảng bá bữa tiệc trong các cuộc diễu hành cộng đồng, thông qua mạng xã hội trên trang Facebook và trang web của chúng tôi, viết các cột cho Kearney Hub như một phần của loạt bài “Chính trị trên con đường sỏi”, viết Thư cho Biên tập viên và gửi thông cáo báo chí về các cuộc họp hàng tháng, trên chương trình trò chuyện trên đài phát thanh địa phương hàng tháng (KGFW “ Talk of the Town”), tham dự các cuộc họp địa phương của các cơ quan quản lý và phát biểu về các chính sách thích hợp, đồng thời hỗ trợ các ứng cử viên và vấn đề của Đảng Dân chủ ở địa phương, tiểu bang và quốc gia.

Ban điều hành họp thường xuyên để lập kế hoạch cho năm, đặt ngân sách và xác định các ưu tiên. Hiện tại có bốn tiểu ban, mỗi tiểu ban do một thành viên Ban điều hành lãnh đạo và bao gồm các thành viên chung: Công bằng xã hội, Hành động chính trị, Truyền thông và Gây quỹ/Tài chính. Trong vài tháng tới, chúng tôi dự định thiết lập một chương trình tài trợ mới hàng tháng, hỗ trợ NDP ra mắt trang web mới và tổ chức buổi dã ngoại khởi động Mùa thu.

Gần đây nhất, BCD đang điều phối việc lưu hành bản kiến nghị để đưa LB753 vào cuộc bỏ phiếu cùng với các nhóm cộng đồng khác. Chúng tôi đã phân phát bản đồ địa hình của các khu dân cư Kearney và các làng Gibbon và Shelton, đồng thời cử các tình nguyện viên đến từng nhà để liên hệ với cử tri. Chúng tôi đã thu thập chữ ký tại nhiều sự kiện cộng đồng. Ngoài ra, một trong những thành viên mới của chúng tôi đã thiết kế một biểu ngữ lớn cho tổ chức sẽ được sử dụng tại các sự kiện để mời mọi người đăng ký bỏ phiếu và/hoặc tham gia vào Đảng Dân chủ Quận Buffalo. Chúng tôi rất vui mừng và mong chờ năm tới!

Trở thành một Quận Buffalo
Đội trưởng khối

Đội trưởng khối lấy danh sách những người hàng xóm (đảng viên Đảng Dân chủ và những người không theo đảng phái ôn hòa đến cánh tả) để liên hệ ba lần mỗi năm. Cần có những cuộc trò chuyện trực tiếp để thay đổi suy nghĩ và đó là điều mà Đội trưởng Khối làm.