Đang tải Sự kiện

« Tất cả !trpst#/trp-gettext>

  • ày đã vượt qua.

NDP Facebook Live Primary Event with Democratic Candidates

Tháng Năm 12, 2020 @ 8:00 chiều - 11:00 chiều CDT

Location TBA.

Join your fellow #NebDems to watch the Nebraska Primary results.The  Nebraska Democratic Party is hosting a watch party on Facebook Live!

Join here: https://www.facebook.com/NebraskaDemocraticParty/  

Chi tiết

Ngày:
Tháng Năm 12, 2020
Thời gian:
8:00 chiều - 11:00 chiều CDT
Danh mục Biến cố:

Hội họp

TBA