Việc làm và thực tập

Các nhân viên Nebraska Democratic Party và các sinh viên thực tập xây dựng đảng, nâng cao nguồn lực, đào tạo cơ sở, lãnh đạo các vấn đề quan trọng đối với cử tri và bầu cử các ứng cử viên trên toàn tiểu bang của chúng tôi. Các ứng viên quan tâm nên gửi email một lá thư xin việc, sơ yếu lý lịch và danh sách ba tài liệu tham khảo về chuyên môn hoặc giáo dục về Giám đốc Truyền thông NDP Jose Flores Jr.: jose@ nebraskademocrats.org

Chúng tôi luôn tìm kiếm sinh viên thực tập, học hỏi thêm đây.