Phản ứng của Chủ tịch Nebraska Democratic Party Jane Kleeb liên quan đến lời buộc tội và cáo buộc của cựu Tổng thống Trump ngày hôm nay

ĐỂ PHÁT HÀNH NGAY LẬP TỨC

Ngày 4 tháng 4 năm 2023

LINCOLN, NE – Phản ứng của Chủ tịch Nebraska Democratic Party Jane Kleeb liên quan đến lời buộc tội và cáo buộc của cựu Tổng thống Trump hôm nay:

“Hôm nay là một thời khắc lịch sử mà mọi người Mỹ ủng hộ nền dân chủ của chúng ta phải buộc Trump phải chịu trách nhiệm về những lời dối trá và tham nhũng của mình. Những tuyên bố milquetoast của Dân biểu Bacon không quy trách nhiệm cho Trump. Thay vào đó, Bacon đang cùng với những đảng viên Cộng hòa cực đoan như Marjorie Taylor Greene gieo mầm nghi ngờ vào hệ thống pháp luật của chúng ta và gây khó khăn hơn cho việc thực thi công lý. Bacon không thể có cả hai cách – ông ấy tin rằng không ai đứng trên luật pháp hoặc ông ấy tin vào việc tạo vỏ bọc chính trị cho Trump.”

###

Thích bài viết này?