Thông cáo báo chí: NDP đệ trình Kế hoạch lựa chọn đại biểu cho Đại hội toàn quốc đảng Dân chủ năm 2024 

ĐỂ PHÁT HÀNH NGAY LẬP TỨC

Ngày 3 tháng 5 năm 2023

Liên hệ: Jose Flores, Jr., Giám đốc Truyền thông

jose@nebraskademocrats.org

 

 Nebraska Democratic Party Đệ trình Kế hoạch Lựa chọn Đại biểu cho Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân chủ năm 2024 

Nebraska Democratic Party (NDP) đã phê duyệt Kế hoạch Lựa chọn Đại biểu (DSP) để gửi đại biểu đến Đại hội quốc gia dân chủ ở Chicago, ngày 19-22 tháng 8 năm 2024.

NDP đã làm việc với các đối tác và các nhà lãnh đạo đảng trên toàn tiểu bang để tạo ra một quy trình trong đó mọi người dân Nebraskan đều có cơ hội được lắng nghe khi chúng ta chuẩn bị cho năm 2024. 

Để đảm bảo tính công bằng và toàn diện trong quá trình hoàn thiện DSP, NDP đã mở bản dự thảo kế hoạch để lấy ý kiến công chúng trong thời gian lấy ý kiến 30 ngày, kết thúc Ngày 29 tháng 4 năm 2023. 

Kế hoạch này sau đó đã được Ủy ban điều hành bang NDP sửa đổi và thông qua để đệ trình lên Ủy ban quốc gia đảng Dân chủ (DNC) xem xét và phê duyệt. Các chỉnh sửa sẽ tiếp tục được thực hiện theo quy trình DNC.

NDP sẽ cử ít nhất 34 Đại biểu và 2 Người dự khuyết đến đại hội toàn quốc ở Chicago.

Chủ tịch Jane Kleeb nói:

“Con đường đến Nhà Trắng đi thẳng qua vùng Trung Tây. Việc chọn Chicago làm thành phố đăng cai tổ chức đại hội toàn quốc cho thấy tầm quan trọng của tất cả các bang vùng Trung Tây trong việc đảm bảo Tổng thống Biden và Phó Tổng thống Harris có thể tiếp tục hoàn thành công việc cho nước Mỹ. Nebraska sẽ thực hiện phần việc của mình bằng việc không chỉ gửi 36 người Nebraska đáng tự hào đến đại hội quốc gia mà chúng tôi sẽ làm việc chăm chỉ tại cửa, các sự kiện cộng đồng và nói chuyện qua điện thoại với cử tri để mở rộng chấm xanh trên khắp tiểu bang của chúng ta. Người dân Nebraskans đã phát ốm và mệt mỏi với những kẻ cực đoan MAGA và sẽ mang đến vùng Trung Tây tốt đẹp nhất của chúng ta để chống lại Đảng Cộng hòa xấu tính ”.

Điểm nổi bật của Kế hoạch Tuyển chọn Đại biểu Nebraska:

  • Các đại biểu của Nebraska sẽ được phân bổ theo tỷ lệ trên toàn tiểu bang dựa trên kết quả của Cuộc bầu cử sơ bộ Tổng thống ngày 14 tháng 5 năm 2024. 
  • Nebraska được phân bổ tổng cộng 34 đại biểu và 2 dự khuyết. Tất cả các Đại biểu, ngoại trừ năm Đại biểu tự động đã được xác nhận, sẽ được bỏ phiếu tại Hội nghị cấp bang NDP ở Hastings, ngày 7-9 tháng 6 năm 2024. 

Phân tích đại biểu như sau:

-20 Đại Biểu Cấp Quận (tức là Dân Chủ từ CD1, CD2 và CD3)

-2 Người Thay Thế Cấp Quận (tức là Đảng viên Đảng Dân chủ từ CD1 và CD2)

-5 Đại biểu tự động (tức là Chủ tịch Kleeb, Phó chủ tịch Kaminski, Nữ ủy viên DNC Ligon, Ủy viên DNC Flowerday, Thành viên YDA DNC Guereca)

-3 Đại biểu Lãnh đạo Đảng Cam kết & Quan chức Dân cử (tức là các nhà lãnh đạo toàn tiểu bang)

-6 đại biểu lớn (tức là các nhà lãnh đạo toàn tiểu bang)

 

    • Nebraska được phân bổ tổng cộng ba Thành viên Ủy ban Thường vụ DNC (một thành viên cho mỗi Ủy ban Thường vụ DNC) sẽ được chọn tại Hội nghị Nhà nước NDP ở Hastings từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 6 năm 2024.
    • Năm Đại cử tri Tổng thống của Nebraska sẽ được chọn tại Đại hội Bang NDP ở Hastings từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 6 năm 2024.


Bạn có thể đọc Kế hoạch Tuyển chọn Đại biểu Nebraska tại đây. 

###

Thích bài viết này?