Tin tức

Sự vô lý tuyệt đối và hơn thế nữa - #NebDems News

Chúng ta đã quen với việc những người Cộng hòa nói và làm những điều ngu ngốc. Đó là cách họ lăn. Nhưng Thượng nghị sĩ Bruce Bostelman của bang Nebraska, một đảng viên Cộng hòa bảo thủ từ Brainard, đã đặt ra một tiêu chuẩn thấp mới trong tuần này cho

Đọc thêm "