Đảng Dân chủ phá vỡ kỷ lục trong năm 2020 sơ bộ

Những con số bỏ phiếu sớm trong cuộc Bầu cử sơ bộ cho thấy sự nhiệt tình đứng về phía Đảng Dân chủ và chứng tỏ Đảng Cộng hòa đã sai lầm khi họ tuyên bố bỏ phiếu bằng thư sẽ ngăn chặn số phiếu bầu.

–Almost 500,000 Nebraskans requested to vote by mail in the 2020 primary election. In 2016, there were 288,799 total voters in the primary including in-person and mail-in ballots. That is a 73 percent increase in primary voters.

Các cử tri đảng Dân chủ đang chứng kiến sự gia tăng lớn hơn so với các con số sơ bộ năm 2016 so với đảng Cộng hòa.

–Democratic voters are showing up strong with a 114 percent increase over the 2016 primary numbers (159,199 in 2020 / 74,344 in 2016). Republicans on the other hand have only seen a 26% increase. This includes only mail-in ballot requests.

Các trung tâm dân số đang nhận thấy sự nhiệt tình của các cử tri đảng Dân chủ.

–Tại Quận Douglas, 44% của Đảng Dân chủ được yêu cầu bỏ phiếu bằng thư ngang bằng với 44% của Đảng Cộng hòa cho thấy sự chia rẽ tiếp tục trong quận với các khoản đầu tư có thể chuyển sang màu xanh lam để giúp đảm bảo lá phiếu đại cử tri và một ghế trong Quốc hội.

–Tại Hạt Lancaster, 49% của Đảng Dân chủ được yêu cầu bỏ phiếu qua thư so với 44% của Đảng Cộng hòa tiếp tục xu hướng mà chúng ta đã thấy trong các cuộc bầu cử năm 2018 và 2019, nơi Đảng Dân chủ đang càn quét các cuộc bầu cử địa phương.

—Tại Hạt Sarpy, 44% của đảng Dân chủ được yêu cầu bỏ phiếu qua đường bưu điện so với 38% của đảng Cộng hòa, cho thấy những dấu hiệu lớn về hy vọng rằng đảng Dân chủ có thể tự nắm giữ và ngăn chặn thành quả của đảng Cộng hòa.

Nhiều cử tri Độc lập yêu cầu lá phiếu của đảng Dân chủ.

-In 2020, 18,951 Independents requested a Democratic ballot. In CD2 alone, 10,925 Independents voted on a Democratic ballot which can be a potential margin of victory in the general election. The number of Independents taking a Democratic ballot saw an increase of 70% over 2016 ballots.

 ###

 

Thích bài viết này?